30. juli 2008 Rød kvan
En art, som ikke er vildtvoksende i Danmark, Angelica gigas, der er to- eller flerårig. Den kan ligne almindelig kvan, men stængler og blomster er rødlig. Den er hjemmehørende i Kina, Japan og Korea og vokser naturligt i fugtige områder. I Danmark er det en haveplante, som kan købes i flere havecentre.

Historisk set skulle alm. grøn kvan udtrukket i vand og et pulver af roden være godt for alle indvortes sygdomme. Saften dryppet i den hule tand mod smerte og i øret for ørepine. Kvan har været brugt som et opløsende sved- og urindrivende middel, det drikkes mod feber i en snaps.
I dag indgår den i kosttiskud til kvinder i vergangsalderen, så hedeturene mindskes. Og Kvan bruges i snaps som smagstilsætning og skulle sikre en god fordøjelse. I gamle dage spiste nordboerne planten der sikrede dem imod skørbug, da planten indeholder meget C-vitamin.
Gammel overtro siger at kvan i vindueskarmen spreder lykke og harmoni i hjemmet. Et kvanblad i lommen beskytter mod besættelser og fortryllelser. Roden kan sikre en imod forhekselser. Og lagt under lagenet kan den reparere et brudt ægteskab.
Planten er en to- til flerårig skærmplante, der førte år danner en roset af kraftige, delte, græsgrønne blade. Skulle blomstre i juni (men denne blomstrer først i juli). Trives fugtig og muldrig jord. Frøene skal have frost for at spire. Kan dyrkes i krukker. (jeg synes dog den trives bedst på friland)
Plantten stammer fra Norden og vokser vildt langs Grønlands kyst, på Færøerne, Island og Nordnorge. Vikingerne tog den med til Danmark, hvor planten blev en vigtig vitaminkilde i det tidlige forår.